مربی گری فوتبال به صورت مجانی

  • برنامه ریزی تمرینات، ترکیب، نقل و انتقالات & و غیره.
  • صدها هزار بازیکن از سرتاسر جهان
  • به دانلود و نسب احتیاجی نیست
  • بازی ای که جایزه بهترین بازی را گرفته

در سه مرحله آسان تیم خود را بسازید

هم اکنون باشگاه خود را تاسیس کنید
هم اکنون باشگاه خود را تاسیس کنید
تایید ایمیل
تایید ایمیل
فرم
فرم

هم اکنون رایگان

هم اکنون ثبت نام و بازی کنید